Voima

Voima on eräänlainen energia, joka yhdistää kaiken elollisen galaksissa ja se on myös hyvin oleellinen osa Star Warsin maailmaa. Jotkut yksilöt syntyvät voimaherkkinä eli he pystyvät aistimaan sen läsnäolon ja myös käyttämään Voimaa siten, että saavat käyttöönsä erilaisia erikoiskykyjä, joihin normaalit olennot eivät pysty. Fyysisesti voimaherkkyyden voi havaita mittaamalla verestä henkilön midikloriaanilukemat.

Sivistyneillä ja vaurailla planeetoilla onkin tapana, että jokaisen syntyvän lapsen verestä mitataan nämä lukemat ja mikäli lapsi lukemien perusteella osoittautuu voimaherkäksi, vanhemmille annetaan mahdollisuus päättää lähettävätkö nämä lapsensa kasvatettavaksi Jeditemppeliin vai pitävätkö he lapsen itse. Monilla planeetoilla Jeditemppeliin pääsyä pidetään suurena kunniana ja siksi on enemmän sääntö kuin poikkeus, että vanhemmat lähettävät lapsensa jedien koulutettavaksi.

Köyhemmillä planeetoilla puolestaan kaikkia lapsia ei välttämättä testata voimaherkkyyden varalta ja tähän voi olla lukemattomia syitä. Toisinaan vanhemmat eivät edes vie lasta testattavaksi, toisinaan taas planeetalla ei ole välttämättä kunnollisia välineitä testaamiseen. Tällaisilla planeetoilla syntyneet voimaherkät henkilöt löytyvätkin yleensä täysin sattumalta. Yleistä myös on, että ne jota eivät ole voimaherkkiä, epäilevät koko Voiman olevan vain satua.

Valoisa ja pimeä puoli

Voima voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan, valoisaan ja pimeään puoleen. Voiman valoisaan puoleen ovat perehtyneet yleensä vain jedit, joita koulutetaan Coruscantissa sijaitsevassa Jeditemppelissä. Voiman valoisaa puolta käyttävät, pyrkivät käyttämään Voimaa viisaasti ja hallitusti ja vain hyviin tarkoituksiin.

Voiman pimeää puolta puolestaan käyttävät sithit, joiden kuitenkin pelissä uskotaan tuhoutuneen jo satoja vuosia sitten. Pimeän puolen käyttäjät hyödyntävät Voimaa käyttäessään erilaisia vahvoja ja usein myös negatiivisia tunteita, kuten esimerkiksi viha, pelko ja kostonhimo. Pimeän puolen harjoittajat myös usein käyttävät Voimaa oman etunsa tavoitteluun seurauksista välittämättä.