Sithit

Peace is a lie, there is only passion
Through passion, I gain strength
Through strength, I gain power
Through power, I gain victory
Through victory, my chains are broken
The Force shall free me

Sithit ovat Voiman pimeää puolta käyttävien henkilöiden muodostama veljeskunta. Heidän tavoitteenaan on saada itselleen kaikki valta galaksissa ja alistaa kaikki muut valtansa alle. Veljeskuntaa on pidetty yleisesti Jedien vihollisina ja yli tuhat vuotta sitten nämä kaksi veljeskuntaa taistelivatkin toisiaan vastaan. Ajan myötä sithit kuitenkin tuhosivat itse itsensä, ryhtyessään taistelemaan vallasta myös keskenään. Lopulta sithien välisistä taisteluista selvinnyt Darth Bane, loi Kahden säännön, jonka mukaan sithejä oli oltava aina vain kaksi, mestari ja oppilas. Tämän jälkeen sithit vajosivat maan alle ja elämä jatkui yli 600 vuotta kunnes Darth Acidus rikkoi Kahden säännön ja ryhtyi keräämään ympärilleen oppilaita, joiden kanssa perusti Korribanin neuvoston. Kaikki nämä vuodet sithit ovat kenenkään tietämättä toimineet varjoissa ja nykyään yleisesti uskotaan, että sithejä ei enää ole.

Kahden säännön rikkomisen jälkeen Darth Acidus loi sithien veljeskunnalle samankaltaisen arvojärjestyksen kuin jedeillä. Kaikkein alimpana tässä arvojärjestyksessä ovat luonnollisesti oppilaat, sithit jotka vasta opettelevat käyttämään Voimaa ja perehtyvät sen pimeän puolen oppeihin.

Oppilaiden yläpuolella taas ovat sith mestarit, jollaiseksi oppilaat voidaan ylentää neuvoston jäsenten toimesta. Mestareiksi ylentyessään, oppilaat saavat neuvostolta itselleen oman Darth -alkuisen nimensä, jolla heidät jatkossa tullaan tuntemaan galaksissa. Mestarin arvon saadessaan, heillä on myös lupa ottaa omia oppilaita ja siten kasvattaa ja vahvistaa omalta osaltaan sithien veljeskuntaa.

Oppilaiden ja mestarien yläpuolella on kuitenkin Korribanin neuvosto, joka koostuu seitsemästä, kaikkein voimakkaimmasta sithistä. Niin sith mestarit kuin näiden oppilaatkin, ovat kaikki neuvoston alaisia ja heidän velvollisuutenaan on toteuttaa neuvoston ja sen jäsenten käskyjä. Neuvoston jäseneksi voi päästä tappamalla jonkun nykyisistä neuvoston jäsenistä ja ottamalla tämän paikan neuvostossa.

Korribanin neuvosto

Korribanin neuvosto, on sith lordien salaseura joka perustettiin Sithien Mustan Lordin, Darth Aciduksen toimesta 604 ARR. Aciduksen lisäksi joukkoon kuuluu kuusi Sith lordia. Neuvosto perustettiin Korribanilla, Sith opin syntyplaneetalla ja siellä neuvosto myös kokoontuu tarpeen sitä vaatiessa. Muuten lordit ovat piilossa ympäri Galaksia, juonitellen niin yhteisiä kuin omiakin suunnitelmiaan.

Muinaisen Korribanin Neuvosto on myös todellinen johtaja Crimson Eclipsen takana, vaikkakin tämä salaseura pitää itsensä mahdollisimman kaukana parrasvaloista. Jokaisella neuvoston lordilla on useita sithien oppeihin perehdytettyjä alaisia, jotka toimivat heidän välikäsinään Galaksissa ja lisäksi neuvosto toteuttaa suunnitelmiaan myös antamalla käskyjä Crimson Eclipsen kenraaleille. Sekä alaisten, että kenraalien on luonnollisesti pidettävä tieto sithien olemassaolosta salassa.