Jedit

There is no emotion, there is peace
There is no ignorance, there is knowledge
There is no passion, there is serenity
There is no chaos, there is harmony
There is no death, there is the Force

Jedit ovat Voiman valoisaa puolta käyttävä ritarikunta, jonka tehtävänä on puolustaa rauhaa ja oikeutta. Jedit tekevät läheisesti yhteistyötä Galaktisen Tasavallan ja sen joukkojen kanssa, mutta jedit eivät taistele, ellei se ole aivan ehdottoman välttämätöntä. Konfliktitilanteissa jedit pyrkivät aina ensin hoitamaan asiat puhumalla, sen sijaan että ottaisivat oikopäätä valosapelinsa esiin. He myös pyrkivät toimimaan puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti, minkä vuoksi jedejä pyydetään usein apuun toimimaan diplomaatteina planeettojen välisissä erimielisyyksissä.

Jedien elämä on tarkoin säänneltyä, joten muun muassa avioitumista, lapsien hankkimista tai muita vastaavia tavallisen ihmisen elämässä olennaisia asioita katsotaan järjestön sisällä pahasti, sillä rakkauden kaltaisista voimakkaista tunteista voi pahimmassa tapauksessa olla hyinkin lyhyt matka Voiman pimeälle puolelle. Tästä huolimatta, jotkut jedit ovat kuitenkin toisinaan uhmanneet näitä kirjoittamattomia sääntöjä ja löytäneet itselleen rakastajan, jotkut jopa avioituneet ja saaneet lapsia kenenkään tietämättä.

Hierarkia

Jedeillä on hierarkia, jonka läpi jokainen jedi etenee sen jälkeen kun tämä on tuotu temppeliin oppimaan Voiman käyttöä. Jediarvot ovat oppilas, padawan, ritari ja mestari.

Oppilaat - Tasavallan alueella useimmissa maailmoissa on tapan mitata syntyneiden lasten verestä näiden midikloriaanilukemat ja mikäli lukemat ylittävät tietyn rajan, lapsi tuodaan yleensä temppeliin jossain kohtaa kahden ensimmäisen elinvuotensa aikana. Temppeliin tullessaan lapset saavat oppilaan arvonimen ja heille aletaan opettaa jedien elämäntapaa ja miten käyttää Voimaa. Lasten kasvaessa heille aletaan myös opettaa valosapelin käytön perusteita.

Padawan - Tämän arvon oppilaat saavat yleensä 9-13 ikävuoden välillä, mikäli joku jediritareista tai mestareista valitsee lapsen oppilaakseen. Mikäli lasta ei ole valittu kenenkään padawaniksi tämän 13 syntymäpäivään mennessä, oppilas lähetetään temppelin ulkopuolelle työvoimaksi jedien palvelusjoukkoihin. Riippuen siitä missä lapsi on hyvä, tämä voidaan lähettää maatalousjoukkoihin, mekaniikkajoukkoihin, lääkintäjoukkoihin tai tutkimusjoukkoihin. Jos lapsi kuitenkin valitaan padawaniksi, tämä alkaa kulkea mestarinsa mukana jedineuvoston antamilla tehtävillä ja oppia lisää Voimasta ja sen erilaisista käyttötavoista. Yleisesti jedien keskuudessa on myös tapana, että padawan kasvattaa toisen korvansa taakse pitkän hiussuortuvan jota pidetään palmikolle sidottuna, merkkinä padawanin arvosta. Niillä lajeilla joilla taas ei luonnostaan kasva hiuksia, on tapana käyttää palmikon tilalla jonkinlaista korua tai muuta vastaavaa koristetta.

Jediritari - Padawanin ollessa jedineuvoston mielestä valmis, tämä voi suorittaa ritarikokeen, joka yleensä koostuu viidestä erilaisesta haasteesta. Joissain tapauksissa padawanille voidaan antaa myös jokin poikkeuksellisen haastava tehtävä tavallisten haasteiden sijaan. Ritarikokeen kuitenkin onnistuessa, padawan saa itselleen jediritarin arvon ja hän alkaa suorittaa tehtäviään yksin. Jediritarina saa myös oikeuden valita itselleen oman padawanin.

Jedimestari - Tämä on jedien korkein arvonimi, joka tavallisesti myönnetään ritarille, joka on onnistuneesti kouluttanut ensimmäisen padawaninsa jediritariksi. Joissain hyvin harvinaisissa tapauksissa tämä arvonimi on voitu myöntää myös jedille, joka on jotenkin osoittanut poikkeuksellisen suurta viisautta ja taitoa.

Jedineuvosto - Jedineuvosto on jedimestareista koostuva neuvosto, joka päättää jedejä koskevista asioista, Jeditemppelin toiminnasta, suhteista Tasavaltaan ja monista muista vastaavista asioista. Neuvostoon kuuluu yhteensä 5 pysyvää jäsentä, 4 pitkä aikaista jäsentä, sekä 3 väliakiasta jäsentä. Väliaikaiset jäsenet ovat yleensä henkilöitä, jotka on pyydetty tehtävään siksi, että näillä on asiantuntemusta jostain tietystä asiasta ja siksi toimivat ikään kuin neuvonantajina neuvoston pysyville ja pitkä-aikaisille jäsenille.