Voimat ja erikoiskyvyt

Aiotko luoda jedin tai sithin pelattavaksesi? Siinä tapauksessa olet tullut oikeaan paikkaan, sillä tähän osioon on listattu muutamia voimia ja erikoiskykyjä, joita jedit ja sithit voivat oppia käyttämään Voiman avulla. Muista kuitenkin, ettei hahmosi voi olla hyvä kaikessa vaan toiset taidot luonnistuvat hahmolta kuin luonnostaan ja toisten taitojen käyttö taas on hieman hankalampaa. Voimat on tässä jaoteltu karkeasti kaikkien osaamiin perusasioihin ja erikoisuuksiin, joita voi olla hahmolla vain rajoitettu määrä. Huomioikaa myös, että sivuille on voitu tiivistää vain rajallinen määrä yleisimpiä tekniikoita, joten jos haluat etsiä hahmosi käyttöön jotain vieläkin erikoisempaa, Wookiepedia tarjoaa kattavan listan myös Voiman tarjoamista kyvyistä.

Valosapelitaidot

Koska jedeille opetetaan Valosapelien käyttöä jo lapsesta lähtien ja myös sithit käyttävät paljon aikaa valosapelitaitojensa hiomiseen, on valosapelien käyttöön muodostunut seitsemän perustyyliä. Näistä yksi tyyli on jedien keskuudessa kuitenkin kielletty, joten lapset oppivat jeditemppelissä ensin perusteet kuudesta tyylistä ja tämän jälkeen mikäli he etenevät padawaneiksi, he voivat mestarinsa avulla kehittää taitojaan ja erikoistua käyttämään ja yhdistelemään haluamiaan tyylejä. Jokainen jedi osaa siis vähintäänkin perusteet kuudesta sallitusta tyylistä, mutta riippuen siitä millaisia tehtäviä tämä suorittaa, jedi voi erikoistua muutamiin tyyleihin erityisesti.

Shii-Cho (Form I) - Tämä tyyli painottaa taistelussa erilaisia torjuntoja, vastahyökkäyksiä ja laajoja iskuja. Tähän tyyliin erikoistuvat pyrkivätkin yleensä vahingoittamisen sijaan etsimään vastustajan puolustuksessa aukkoja, joihin iskemällä he voivat riisua vastustajansa aseista, vahingoittamatta kuitenkaan vakavasti. Lisäksi tyyli on kuin luotu tilanteisiin, joissa vastassa on useampi vastustaja kerralla.

Makashi (Form II) - Tämä tyyli on tarkoitettu valosapeleilla käytäviin kaksintaisteluihin. Tyyli muodostettiin satoja vuosia sitten muinaisen sith imperiumin ollessa vielä voimissaan ja heitä vastaan käytyjen taisteluiden ollessa yleisiä. Sithien kuitenkin kadottua, tätä tyyliä on käytetty lähinnä jedien välisissä harjoitusotteluissa.

Soresu (Form III) - Soresu -tyylin käyttäjät ovat erikoistuneet sädeammusten torjuntaan ja muihin puolustaviin liikkeisiin. Tämän tyylin taitajat pyrkivätkin pääasiassa väsyttämään vastustajansa.

Ataru (Form IV) - Ataru on seitsemästä perustyylistä kenties aggressiivisin, sillä se keskittyy voimakkaisiin ja nopeisiin hyökkäyksiin. Koska jedit pyrkivät aina hoitamaan asiat ensin rauhanomaisesti, tämä tyyli on harvinainen jedien keskuudessa mutta Crimson Eclipsen ilmestyttyä, tämän tyylin harjoittaminen on ollut yleistymään päin.

Shien (Form V) - Tämä tyyli on kehitetty Soresu-tyylin pohjalta ja kulkee sen kanssa usein käsi kädessä. Sen sijaan että sädeammukset ja muut hyökkäykset pelkästään torjuttaisiin, tässä tyylissä myös pyritään käyttämään vastustajan iskuja hyväksi vastahyökkäyksen tekemiseen. Esimerkiksi sädeammusta torjuttaessa voidaan kimmottaa ammus takaisin hyökkääjää kohti tai jotain muuta iskua torjuessa voidaan samalla iskeä vastustajan heikkoon kohtaan.

Niman (Form VI) - Tämän tyylin avulla on pyritty yhdistämään muut tyylit eri itsepuolustusliikkeiden kanssa yhdeksi yhtenäiseksi tyyliksi. Tyyli muodostuu vain muiden tyylien perusliikkeistä ja siksi se onkin ollut suotittu niiden jedien keskuudessa jotka taistelun sijaan ovat keskittyneet opiskeluun ja diplomatiaan.

Juyo (Form VII) - Tämä tyyli on perustyyleistä kenties vaarallisin, sillä tässä tyylissä kanavoidaan taistelijan omaa raivoa ja vahvistetaan iskuja sen avulla. Jedien keskuudessa tämä tyyli on kielletty siinä pelossa, että raivo ja viha johtavat Voiman pimeälle puolelle. Vain muutamat mestarit ovat tästä huolimatta tutustuneet tämän tyylin käyttöön ja tosiasia on että vain hyvin harvat heistäkään ovat kyenneet käyttämään tätä tyyliä hallitusti. Sithien keskuudessa tyyli on kuitenkin hyvin yleinen.

Perusasiat

Voiman aistiminen - Jopa voimaherkkien keskuudessa on paljon vaihtelua sen suhteen kuinka vahva joku on Voimassa. Halutessaan jedit ja sithit pystyvät aistimaan kuinka vahva joku toinen on Voimassa eli kuinka herkkä henkilö on. Tämä ei kuitenkaan käy noin vain sormia napsauttamalla vaan vaatii muutaman sekunnin verran keskittymistä.

Voima liikkuminen - Voiman avulla voi myös vahvistaa kehoaan ja hallita liikkeitään tavalla johon normaali ihminen ei kykenisi. Jedit ja sithit voivat esimerkiksi Voiman avulla hypätä paljon korkeammalle kuin normaali ihminen taikka selvitä isoista ja normaalisti tappavista pudotuksista hidastamalla tippumistaan. Taistelutilanteessa Voiman avulla myös kykenee ennakoimaan vastustajien aikeita niin, että esimerkiksi selän takana ammutun sädeammuksen pystyy väistämään.

Voima aistit - Kuten liikkeitä, myös aisteja voi vahvistaa Voiman avulla, siten että henkiö niin halutessaan kuulee vähän paremmin tai näkee hieman normaalia kauemmas.

Telekinesia - Voiman avulla jedi kykenee nostamaan esineitä ilmaan ja liikuttamaan niitä, riippumatta siitä kuinka isoja tai painavia esineet normaalisti ovat. Tämän kyvyn avulla voi siis nostaa vaikka pienen hävittäjän tai kutsua kädestä sinkoutuneen valosapelin takaisin käteensä. Isompien esineiden nostelu vaatii kuitenkin hieman keskittymistä, eikä niitä sen vuoksi kovinkaan usein nosteta liikkuessa, vaan hahmo joutuu pysähtymään isoja esineitä nostaakseen.

Mielen manipulaatio - Tämä yksinkertainen temppu vaatii ensin että hahmo tekee pienen liikkeen kädellä, kiinnittäen näin kohteensa huomion käteen, minkä jälkeen voi Voimalla vaikuttaa kohteen ajatuksiin ja manipuloida tämän tekemään jotain sanomalla ääneen mitä haluaa kohteen tekevän. Yleensä kohde toistaa sanotun asian perässä ja tekee kuten on käsketty. Jotkut mieleltään vahvat henkilöt pystyvät kuitenkin vastustamaan tätä manipulaatiota ja joihinkin lajeihin kuten hutteihin, tämä kyky ei vaikuta laisinkaan.

Salamat - Tätä kykyä näkee yleensä vain sithien käytössä. Voiman avula sithit halutessaan kykenevät ampumaan salamoita sormistaan ja siten aiheuttamaan esimerkiksi oikosulkuja droideihin tai jopa kiduttamaan jotakuta epäonnista vankiaan.

Erikoistumiset

Parantaminen - Voiman valoisan puolen avulla voi nopeuttaa haavojen ja muiden vammojen parantamista ja yhdessä baktan (paranemista nopeuttava lääkeaine) kanssa käytettynä, tällä kyvyllä voi saada loukkaantuneet paranemaan vammoistaan hyvinkin nopeasti. Tämä taito vaatii kuitenkin paljon harjoittelua ja keskittymistä, jotta sen voi oppia kunnolla. Myös pimeän puolen avulla voi teoriassa parantaa vammoja, mutta johtuen pimeän puolen tuhoavasta vaikutuksesta, paraneminen jää yleensä vain väliaikaiseksi, joten haavat ja vammat yleensä joko aukeavat tai uusiutuvat.

Telepatia - Tämä kyky on kohtalaisen yleinen, mutta useimmat kykenevät yleensä välittämään telepatialla vain hyvin yksinkertaisia ajatuksia ja mielikuvia. Joillekin tämä kyky tulee kuitenkin jo syntymässä luonnostaan ja tällaiset hahmot pystyvätkin välittämään ja vastaanottamaan telepatian avulla selkeitä lauseita.

Voima näyt - Jotkut Voimassa vahvat yksilöt näkevät toisinaan näkyjä tulevasta tai nykyhetkestä, joskus jopa menneisyydestä. Ahkeralla harjoittelulla tätä taitoa voi oppia hallitsemaan, niin että hahmo voi yrittää nähdä näkyjä tulevasta milloin tahtoo. Koska tulevaisuus voi kuitenkin muuttua, eivät kaikki näyt välttämättä pidä paikkaansa. Useimmiten näyt ilmaantuvat ilman mitään ennakkovaroitusta Voiman itse pyrkiessä kertomaan jotakin.

Voima aave - Tätä kykyä kykenevät käyttämään vain erittäin taitavat, kuolleet mestarit. Voimaherkän henkilön kuollessa, hän voi siirtyä osaksi Voimaa ja siten jatkaa elämäänsä myös kuolemansa jälkeen. Tällä tavoin elämäänsä jatkamalla, kuollut mestari voi ilmestyä eläville hologrammin kaltaisena aaveena, jonka vain voimaherkät kykenevät näkemään. Itsensä näyttäminen aaveena vaatii kuitenkin paljon energiaa, joten yleensä näyttäytymisten välillä voi kulua pitkiä aikoja.

Tutaminis - Tämän tekniikan avulla voi ikään kuin imeä energiaa itseensä taikka neutraloida sen. Toisin sanoen tätä tekniikkaa käyttämällä hahmo kykenee esimerkiksi ottamaan osuman sädeammuksesta tai Voima salamoista käteensä ilman että kärsii minkäänlaista vahinkoa. Parhaimmillaan tällä tekniikalla voi torjua jopa valosapelin terän. Taito vaatii kuitenkin erittäin kovaa harjoittelua, minkä vuoksi vain harvat mestaritkin osaavat käyttää taitoa täydellisesti.

Chagrin kidutus - Tätä hyvin julmaa kykyä pystyvät käyttämään vain sithit. Käyttämällä Voiman pimeää puolta henkilö voi pakottaa kohteensa muistamaan kaikki elämänsä kamalimmat kokemukset yhä uudelleen ja uudelleen. Usein tätä tekniikkaa käyttävätkin telepatiaan luonnostaan kykenevät sithit, sillä he pystyvät telepatian avulla paremmin tunkeutumaan kohteensa mieleen kaivamaan nämä ikävät muistot esiin. Kidutuksella on kuitenkin sivuvaikutus, sillä toivuttuaan kidutuksesta, sen kohteet yleensä ovat hieman älykkäämpiä ja tehokkaampia kuin ennen sitä. Taidokkaimmat mestarit voivat halutessaan muokata muistoja vieläkin kamalammiksi kuin mitä ne jo valmiiksi ovat.